Cenovnik usluga


STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR MEDIĆ"
Stomatološki pregled 15,00 €*
* besplatan u okviru usluge
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 20,00 €
DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Zalivanje fisura 10,00 €
Ekstrakcija mlečnog zuba 10,00 €
Impregnacija zuba fluoridima 10,00 €
Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu 15,00 €
Glas-jonomer ispun na stalnom zubu 20,00 €
PARADONTOLOGIJA
Uklanjanje mekih i čvrstih (kamenca) naslaga sa zuba od 20,00 €
Obrada paradontalnog džepa u lokalnoj anesteziji 15,00 €
Terapija akutnog paradontalnog apscesa (drenaža) 15,00 €
Gingivektomija (po zubu) od 15,00 €
Režanj operacija po zubu (bez veštačke kosti) 50,00 €
ORALNA HIRURGIJA
Titanijumski zubni implant od 400,00 €
Sulkus former 35-40,00 €
Suprastruktura na implantu 100,00 €
Metalokeramička krunica na implantu 100,00 €
Bezmetalna krunica na implantu 100,00 €
Privremena kruna na implantu 60,00 €
Nadogradnja koštanog grebena od 100,00 €
Rutinsko vađenje zuba od 20,00 €
Komplikovano vađenje od 30,00 €
Hirurško vađenje zuba od 50,00 €
Hirurško vađenje impaktiranog zuba 100,00 €
Apikotomija - Resekcija zuba 100-150,00 €
Cistektomija 100-150,00 €
Frenektomija 50,00 €
Incizija abscesa 10,00 €
Nivelacija grebena od 50,00 €
Lokalna anestezija 5,00 €
BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun (plomba)- jednopovršinski od 20,00 €
Kompozitni ispun - dvopovršinski od 25,00 €
Kompozitni ispun - tropovršinski od 35,00 €
Prekrivanje pulpe (terapija dubokog karijesa) 15,00 €
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba 30,00 €
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba 40-50,00 €
Lečenje gangrene po seansi 15,00 €
Uklanjanje kanalnog punjenja (revizija) 15,00 €
Izbeljivanje avitalnog zuba 30,00 €
Izbeljivanje zuba 150,00 €
PROTETIKA
Totalna proteza 240,00 €
Imedijatna proteza 220,00 €
Parcijalna akrilatna proteza 220,00 €
Parcijalna skeletirana proteza 350,00 €
Ugradnja atečmena (par) 150,00 €
Direktno podlaganje proteza 40,00 €
Indirektno podlaganje proteza 80,00 €
Reparatura proteze 30,00 €
Zaštitna krunica 15,00 €
Metalokeramička krunica na leguri od čelika 100,00 €
Metalokeramička krunica na leguri od zlata ( + zlato po gr.) 100,00 €
Bezmetalna keramička krunica 250,00 €
Fasete 250,00 €
Teleskop krunica ( + zlato po gr.) 160,00 €
Livena nadogradnja ( + zlato po gr.) 35,00 €
Fiberglas nadogradnja 40,00 €
ORTOPEDIJA VILICA
Fiksni ortodontski aparat (po vilici) 650,00 €
Estetski ortodontski aparat keramičke bravice (po vilici) 800,00 €
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima 250,00 €
Bimaksilarni aparat – monoblok 250,00 €
Retenciona folija 80,00 €

Sve cene navedene u € se plaćaju u dinarima, po prodajnom kursu NBS

Preuzmite cenovnik u pdf formatu